Zaloguj się podając nazwę użytkownika, hasło i długość sesji

Ostatnie wiadomości

Strony: 1 ... 8 9 10
91
Sprawy osiedlowe / Odp: Monitoring na osiedlu
« Ostatnia wiadomość wysłana przez waldii dnia 14 Luty, 2018, 18:49:22 »
Obowiązek stosowania Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych powstaje gdy jednocześnie wystąpią dwie przesłanki:
1. zamowienie dokonywane jest na roboty budowlane, usługi lub dostawę
2. podmiot dokonujący zamówienia jest wymieniony w art. 3 Prawa zamówien Publicznych.
Wg jednej teorii:
Na szczęście dla wspólnot Ustawy nie trzeba stosować, bowiem środki finansowe wspólnoty nie są środkami publicznymi, nawet gdy gmina posiada we wspólnocie udział większościowy.
Zaliczki wpłacane przez jednostki samorządu terytorialnego, z chwilą wpłynięcia na rachunek bankowy wspólnoty przestają być środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i stają się środkami własnymi wspólnoty. Zdanie takie wyraziło dwukrotnie Min. Finansów - w opinii departamentu Finansów Gospodarki Narodowej z dnia 12.05.2003 znak GN7/063-3a/53/03/912 oraz z dnia 23.06.2003 roku znak: GN7/063-3d/183/03/6701.
Zamawiającym jest wspolnota mieszkaniowa, a nie jednostka samorządu terytorialnego, choćby posiadala ona we wspólnocie ponad 50 % udziałów.
Wg drugiej teorii:
Należy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy, obowiązek stosowania ustawy zachodzi nie tylko w sytuacji finansowania zamówienia ze środków publicznych, ale również w przypadku finansowania zamówienia przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3 art. 3 ustawy, a więc również przez gminę, która jako jednostka sektora finansów publicznych zaliczana jest do podmiotów wymienionych art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy. Niezależnie zatem od sporu dotyczącego statusu wydatkowanych środków, bezspornym jest, iż zamówienia udzielane przez wspólnotę mieszkaniową finansowane są również przez gminę jako współwłaściciela nieruchomości, co przesądza o obowiązku stosowania ustawy przez wspólnoty mieszkaniowe w nieruchomości których udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50 %.
W opinii Urzędu Zamówień Publicznych, w przypadku, gdy wspólnota mieszkaniowa, w której gmina posiada ponad 50 % udziałów w nieruchomości wspólnej udziela zamówienia na usługę, dostawę lub robotę budowlaną, wspólnota ta zobowiązana będzie do stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy.
----------
Art. 3. 1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej "zamówieniami", przez:
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; (...)
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, (...)
a) ponad 50 % wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych
Art. 4. Ustawy nie stosuje się do: (...)
8 ) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro;
===========
Wg. trzeciej teorii:
Praktyka jest taka, że we wspólnotach nie stosuje się Ustawy o zamówieniach bo za jej niestosowanie nie ma sankcji a we wspólnotach najważniejsza jest wola właścicieli wyrażona w uchwałach.We wszystkich trzech teoriach wspólnota nie jest zobowiązana do stosowania Ustawy o zamówieniach publicznych. Także przetarg jest bardzo mało prawdopodobną opcją :)
92
Sprawy osiedlowe / Odp: Monitoring na osiedlu
« Ostatnia wiadomość wysłana przez 3204 dnia 14 Luty, 2018, 18:39:17 »
podaj proszę podstawę prawną do poparcia swoich słów
93
Sprawy osiedlowe / Odp: Pytanie do właścicieli miejsc postojowych, hala F, klima
« Ostatnia wiadomość wysłana przez icek dnia 14 Luty, 2018, 18:35:49 »
W piśmie jest mowa o budynku F. Sam je Pan udostępnił w tym wątku. Dostał Pan też rysunek techniczny, który również udostępnił Pan w tym wątku. Więc był Pan doskonale zorientowany w urządzeniu, którego sprawa dotyczy.

Szanowny Panie,

To nie zabawa. Jak będzie Pan miał problem zdrowotny i zadzwoni po karetkę i poda: "mieszkam przy buforowej, budynek F, taki jak litera L" to pogotowie przyjedzie ? Proszę myśleć zanim napisze Pan coś bo papier wszystko przyjmie, a taki opis może wywołać problem/nieporozumienie/pomyłkę.

Trzeba było odpisać, że bez podania dokładnego adresu pismo zostanie bez rozpatrzenia. Wtedy jednak byłby krzyk, że adres "Buforowa F" to dokładny adres a nazwanie klimatyzatora "szafką" jest też OK bo ktoś może się domyślić. Nasz błąd, że odpisaliśmy. Przepraszam. Dopilnuję aby na przyszłość być bardziej precyzyjnym.

To nie targ i nie zabawa w pracę, a ja nie zajmuję się takimi sprawami osobiście. Podałem instrukcję co należy zrobić ale chyba Pan nie doczytał. Jeżeli oczekuje Pan odpowiedzi od właściciela klimatyzatora proszę zwrócić się na piśmie to i otrzyma Pan odpowiedź tak jak otrzymał pan za pierwszym razem (bez zbędnej zwłoki, konkretną merytorycznie).
94
Sprawy osiedlowe / Odp: Pytanie do właścicieli miejsc postojowych, hala F, klima
« Ostatnia wiadomość wysłana przez icek dnia 14 Luty, 2018, 18:14:43 »
Przede wszystkim generacja powinna zwrócić się do wspólnoty o zgodę na montaż klimatyzatora, tak samo wspólnota, zwykłą większością może nakazać jego demontaż.

Bez względu na to czy szafa stanie czy nie, to sprawę samowoli generacji i tak należy wyjaśnić.

Tak tak. Srutututu.

Pisz dalej głupoty, zaraz ktoś podchwyci temat i zacznie się jazda. Tak samo jak z gadaniem głupot o lejącej się wodzie albo klimatyzatorze zamontowanym w przestrzeni miejsca garażowego. Raz ktoś napisał kłamstwo, raz ktoś zacytował i nagle stało się to prawdą.

Jak masz wiedzę, że jest coś zrobione nielegalnie to ciśnij aby było legalnie. Jeżeli uważasz, że można podjąć taką uchwałę to zaproponuj treść i poddaj pod głosowanie. W internetach jesteś chojrak bo pisać można wszystko. Weź się za robotę i zrób aby wykazać na papierze, że masz rację. Takie bicie piany jest bez sensu.

Zacznij od przeczytania podziału quoad usum garażu to Ci przejdzie.

PS Masz udział w garażu w budynku F, że się wypowiadasz ? Zaglądnij do swojego garażu czy może tam nie ma nieprawidłowości.

PS2 Moja wypowiedź nie oznacza, że sprzeciwiam się podejmowaniu "wyjaśniania". Protestuję aby tak jednoznacznie i kategorycznie oceniać stan przed jego zbadaniem
95
Sprawy osiedlowe / Odp: Pytanie do właścicieli miejsc postojowych, hala F, klima
« Ostatnia wiadomość wysłana przez P_S dnia 13 Luty, 2018, 20:55:49 »
Zgadzam sie że sprawę trzeba wyjasnic i zrobia to odpowiednie organy posiadajace stosowne uprawnienia czyli PINB.
Sprawa na mają prośbę zostanie również przedstawiona przez WZN na zebraniu wspolnoty.
96
Sprawy osiedlowe / Odp: Pytanie do właścicieli miejsc postojowych, hala F, klima
« Ostatnia wiadomość wysłana przez marc1804 dnia 13 Luty, 2018, 18:45:32 »


ale ja umiem czytać ze zrozumieniem. Wg mnie taki pomysł powinien zostać skierowany do właściciela klimatyzatora z zapytaniem czy nie widzi on problemu.Przede wszystkim generacja powinna zwrócić się do wspólnoty o zgodę na montaż klimatyzatora, tak samo wspólnota, zwykłą większością może nakazać jego demontaż.

Bez względu na to czy szafa stanie czy nie, to sprawę samowoli generacji i tak należy wyjaśnić.


97
Sprawy osiedlowe / Odp: Pytanie do właścicieli miejsc postojowych, hala F, klima
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Dawid dnia 13 Luty, 2018, 18:30:53 »
W piśmie jest mowa o budynku F. Sam je Pan udostępnił w tym wątku. Dostał Pan też rysunek techniczny, który również udostępnił Pan w tym wątku. Więc był Pan doskonale zorientowany w urządzeniu, którego sprawa dotyczy.

Szafa będzie stała w pasach wyznaczających miejsce i nie dorabiajcie ideologii.

Pismo wysłałem prewencyjnie. Niecchiałbym żebyście ciągali właścicielkę miejsca po postawieniu przeze mnie szafy na miejscu po sądach, bo nie będziecie mogli dostać się do jednostki zewnętrznej.

Pan Maciej z Generacji pokazał na zdjęciu ile będzie miejsca po postawieniu szafy. Tyle co od ściany do szafy (czyli do pasa wyznaczającego miejsce). Nawet drabiny tam nie zmieścicie. teraz macie wolną przestrzeń. Stawiacie drabinę na miejscu tej Pani (oczywiście bez zgody) i robicie sobie coś tam przy tej jednostce zewnętrznej.

Propozycja jest taka: jeżeli Panie Icek (zakładam, że jest Pan prezesem spółki do której jednostka zewnętrzna należy) podpisze mi oświadczenie, że nie widzicie problemu w dojściu do jednostki zewnętrznej po postawieniu szafy, to uznam to za zabezpieczenie ewentualnych przyszłych konfliktów. Mogę podjechać osobiście do Pana i spisać oświadczenie.

Pasuje?
98
Sprawy osiedlowe / Odp: Pytanie do właścicieli miejsc postojowych, hala F, klima
« Ostatnia wiadomość wysłana przez icek dnia 13 Luty, 2018, 18:05:49 »
A co jeżeli wszyscy właściciele garażu zgodzą się na to żeby Pan Dawid zrobił sobie szafę do ściany ? Wtedy będzie niezły ambaras

jak się wszyscy zbiorą to mogą zmienić sposób korzystania i zrobić np. bazar albo piaskownicę albo magazyn. To chyba dowolnie co właścicielom przyjdzie do głowy.
99
Sprawy osiedlowe / Odp: Pytanie do właścicieli miejsc postojowych, hala F, klima
« Ostatnia wiadomość wysłana przez icek dnia 13 Luty, 2018, 17:59:54 »
Wszystko było już wyjaśnione - trzeba było czytać ze zrozumieniem: nie będzie miał Pan dostępu do tego klimatyzatora! Przesunięcie szafy nie będzie możliwe.

ale ja umiem czytać ze zrozumieniem. Wg mnie taki pomysł powinien zostać skierowany do właściciela klimatyzatora z zapytaniem czy nie widzi on problemu.

Uprzedzając teksty osób, które nie były w garażu albo nie czytały wątku od początku: kolega Dawid złożył taki wniosek i dostał merytoryczną odpowiedź. Problem w tym, że odmówił dostarczenia zdjęcia (bo go nie miał), odmówił podania adresu (podał, że Buforowa - budynek jak litera L (piszę z pamięci) i że nie chodzi o klimatyzację tylko o szafkę). Po takim wniosku została zidentyfikowana szafa leżąca w budynku jak litera L, umieszczona jak na rysunku. I do takiego stanu faktycznego kolega dostał odpowiedź.

Sam powinien był się pokapować, że odpowiedź jest nie na temat - tylko i wyłącznie dlatego, że brak było konkretnego adresu i/lub zdjęcia. Gdyby wykazał odrobinę dobrej woli to na pytanie o zdjęcie/adres odpisałby podając zdjęcie i adres. Natomiast odpisał, że zdjęcia nie ma po czym wrzucił je na tut. forum.
100
Sprawy osiedlowe / Odp: Pytanie do właścicieli miejsc postojowych, hala F, klima
« Ostatnia wiadomość wysłana przez maciej_generacja dnia 13 Luty, 2018, 17:36:08 »
A co jeżeli wszyscy właściciele garażu zgodzą się na to żeby Pan Dawid zrobił sobie szafę do ściany ? Wtedy będzie niezły ambaras

:D
Łooo, to wyjdzie że pan Dawid od listopada wprowadzał w błąd ws. szafy w obrębie miejsca postojowego.
Strony: 1 ... 8 9 10