Osiedle Mała Toskania Wrocław - Forum Mieszkańców

Osiedle Nowa Toskania Wrocław => Sprawy osiedlowe => Wątek zaczęty przez: 3204 w 04 Luty, 2018, 11:51:28

Tytuł: Monitoring na osiedlu
Wiadomość wysłana przez: 3204 w 04 Luty, 2018, 11:51:28
Co myślicie na temat zamontowania monitoringu na osiedlu?
Tytuł: Odp: Monitoring na osiedlu
Wiadomość wysłana przez: ZdzichuRolnik w 04 Luty, 2018, 18:58:48
Dobra sprawa. Nalezy pamiętać że podniesie sie czynsz i my zapłacimy za monitoring. Osobiście na tak
Tytuł: Odp: Monitoring na osiedlu
Wiadomość wysłana przez: 3204 w 04 Luty, 2018, 20:22:49
ja również popieram
Tytuł: Odp: Monitoring na osiedlu
Wiadomość wysłana przez: laber w 10 Luty, 2018, 17:53:02
Wykonuje monitoring mogę wstępną wycenę podać, ale trzeba się liczyć od 2 tyś zł
Pozdrawiam
Tytuł: Odp: Monitoring na osiedlu
Wiadomość wysłana przez: waldii w 10 Luty, 2018, 21:08:10
Na Małej Toskani tez był pomysł monitoringu, ale umarł jak duża część osó usłyszałą podwyżka czynsz o około 30 zł. I tak się skończył temat.
Tytuł: Odp: Monitoring na osiedlu
Wiadomość wysłana przez: Shitsukoi w 10 Luty, 2018, 21:38:23
Szkoda, że ludzie się u nas nie zgodzili - może uniknelibysmy kilku kradzieży i gwałtu...
Tytuł: Odp: Monitoring na osiedlu
Wiadomość wysłana przez: 3204 w 11 Luty, 2018, 17:52:35
bezpieczeństwo wydaje się być bezcenne
trzeba wiec zrobić przetarg i wybrać najtańsza ofertę wybrać.

i do wydawania naszych pieniedzy poprzez przetargi trzeba przyzwyczaić zarządce bo wydaje mi się ze takowego nie było przy ubezpieczeniu bloku... ale o to dopytamy na spotkaniu wspólnoty zapewne. polisa opiewala na bardzo dużą kwotę jesli wiec była by zawarta bez przatargu...
Tytuł: Odp: Monitoring na osiedlu
Wiadomość wysłana przez: waldii w 11 Luty, 2018, 22:41:12
Jako wspólnota, zarządca nie ma obowiązku ogłaszać przetargu. Wyłącznie na mocy uchwał są podejmowane działania.
Tak samo jeśli chodzi o monitoring. To zarządcą lub mieszkańcy mogą wysłać zapytania ofertowe to firm montujących monitoring.
Tytuł: Odp: Monitoring na osiedlu
Wiadomość wysłana przez: 3204 w 14 Luty, 2018, 18:39:17
podaj proszę podstawę prawną do poparcia swoich słów
Tytuł: Odp: Monitoring na osiedlu
Wiadomość wysłana przez: waldii w 14 Luty, 2018, 18:49:22
Obowiązek stosowania Ustawy - Prawo Zamówień Publicznych powstaje gdy jednocześnie wystąpią dwie przesłanki:
1. zamowienie dokonywane jest na roboty budowlane, usługi lub dostawę
2. podmiot dokonujący zamówienia jest wymieniony w art. 3 Prawa zamówien Publicznych.
Wg jednej teorii:
Na szczęście dla wspólnot Ustawy nie trzeba stosować, bowiem środki finansowe wspólnoty nie są środkami publicznymi, nawet gdy gmina posiada we wspólnocie udział większościowy.
Zaliczki wpłacane przez jednostki samorządu terytorialnego, z chwilą wpłynięcia na rachunek bankowy wspólnoty przestają być środkami publicznymi w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i stają się środkami własnymi wspólnoty. Zdanie takie wyraziło dwukrotnie Min. Finansów - w opinii departamentu Finansów Gospodarki Narodowej z dnia 12.05.2003 znak GN7/063-3a/53/03/912 oraz z dnia 23.06.2003 roku znak: GN7/063-3d/183/03/6701.
Zamawiającym jest wspolnota mieszkaniowa, a nie jednostka samorządu terytorialnego, choćby posiadala ona we wspólnocie ponad 50 % udziałów.
Wg drugiej teorii:
Należy również zwrócić uwagę, iż zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy, obowiązek stosowania ustawy zachodzi nie tylko w sytuacji finansowania zamówienia ze środków publicznych, ale również w przypadku finansowania zamówienia przez podmioty, o których mowa w pkt 1-3 art. 3 ustawy, a więc również przez gminę, która jako jednostka sektora finansów publicznych zaliczana jest do podmiotów wymienionych art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy. Niezależnie zatem od sporu dotyczącego statusu wydatkowanych środków, bezspornym jest, iż zamówienia udzielane przez wspólnotę mieszkaniową finansowane są również przez gminę jako współwłaściciela nieruchomości, co przesądza o obowiązku stosowania ustawy przez wspólnoty mieszkaniowe w nieruchomości których udział jednostki samorządu terytorialnego przekracza 50 %.
W opinii Urzędu Zamówień Publicznych, w przypadku, gdy wspólnota mieszkaniowa, w której gmina posiada ponad 50 % udziałów w nieruchomości wspólnej udziela zamówienia na usługę, dostawę lub robotę budowlaną, wspólnota ta zobowiązana będzie do stosowania procedur ustawy Prawo zamówień publicznych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy.
----------
Art. 3. 1. Ustawę stosuje się do udzielania zamówień publicznych, zwanych dalej "zamówieniami", przez:
1) jednostki sektora finansów publicznych w rozumieniu przepisów o finansach publicznych; (...)
b) posiadają ponad połowę udziałów albo akcji, (...)
a) ponad 50 % wartości udzielanego przez nie zamówienia jest finansowane ze środków publicznych
Art. 4. Ustawy nie stosuje się do: (...)
8 ) zamówień i konkursów, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro;
===========
Wg. trzeciej teorii:
Praktyka jest taka, że we wspólnotach nie stosuje się Ustawy o zamówieniach bo za jej niestosowanie nie ma sankcji a we wspólnotach najważniejsza jest wola właścicieli wyrażona w uchwałach.We wszystkich trzech teoriach wspólnota nie jest zobowiązana do stosowania Ustawy o zamówieniach publicznych. Także przetarg jest bardzo mało prawdopodobną opcją :)
Tytuł: Odp: Monitoring na osiedlu
Wiadomość wysłana przez: 3204 w 21 Luty, 2018, 22:39:52
moze jest może nie zost zobowiazana
ale jak czytam o polisie na grube miliony na caly blok to zastanawiam się jak wyłoniono firme
jakie czynniki decydowaly
przetarg pozwolilby wybrać najlepsza oferte
Tytuł: Odp: Monitoring na osiedlu
Wiadomość wysłana przez: laber w 23 Luty, 2018, 12:46:40
moze jest może nie zost zobowiazana
ale jak czytam o polisie na grube miliony na caly blok to zastanawiam się jak wyłoniono firme
jakie czynniki decydowaly
przetarg pozwolilby wybrać najlepsza oferte

Zawsze możesz zaproponować inną firmę która to samo oferuje dosłownie, a kosztuje mniej.
Tytuł: Odp: Monitoring na osiedlu
Wiadomość wysłana przez: 3204 w 23 Luty, 2018, 18:44:50
no wiec zapraszam do robienia rozeznania w tej sprawie